Få jobben gjort –
fagmessig og fort

Offentleg

Gamlebanken (Sortland)

Dette gjorde me:

- Skiftet bordkledning

- Restaurert mykje av utv.listverk

- Grunning

- Maling av fasade